Vil gjennomgå pengetransaksjoner før Bokby-konkurser