Batterifabrikk til fem mrd. kan gi flere tusen arbeidsplasser

foto