300 millioner i underskudd – ansetter i stedet for å kutte

foto