Opprettholder hummerteine-beslag – lagmannsretten neste

foto