Milliardsatsingen gikk i grus. Nå kjempes det for nytt prosjekt