Festivalsjefen etterlyser svar fra ministeren: – Viktig med klart signal veldig snart