Selger Froland-boliger i høyt tempo – i det stille