Har vunnet anbud om å anskaffe 350 eiendommer

foto