– Skjenkestoppen tærer både på økonomien og motivasjonen

foto