Ansettelsen av Tangen skal opp i representantskapet i Norges Bank