– Blir lite kjøring om prisene skal være så stive

foto