Avdramatiserer kjempeunderskudd: – Grunnlag for videre drift