Spør om ny ordning for drosjene: Hvilke konsekvenser får dette?

foto