Kontrollutvalget skal ettergå omstridt selskap

foto