Oppvask i retten: Styret går av hvis sparket direktør kommer tilbake

foto