Kjøpte hytte til 27,1 mill. ved Nilen. - Blir færre slike til salgs

foto