Flere utbyggere langs kysten vil tilby lading til elbåter