Gjennomfører nattåpent til tross for smitteutbrudd