Nøgne Ø eneste norske bryggeri på internasjonal toppliste

foto