Norconsult skal utvikle Morrow-prosjektet for kommunen