Dette sier utelivsprofilene om skjenkestopp-utspill fra ministeren

foto