Intersport i Grimstad legges ned - konkursboet kjøpt opp