Storsatsing bidro til å snu krise til rekord

foto