Har blitt drillet: Presenterte oljeeventyret på få minutter