Første fly på plass: Har fått navn etter norsk nasjonalpark

foto