Sjefene kuttet lønna og ville bremse veksten – nå er selskapet snart firedoblet