Kreditorer sitter igjen med regning på 15 millioner etter Sør Bolig-konkursen