La ned driften uten å avvikle selskap – nå har dagbøter ført til konkurs

foto