Bygdas butikker og bensinstasjon i alvorlig pengenød

foto