Ordførere går sammen for å hjelpe Norse og flyskolen

foto