Spesialenheten skal etterforske salg av 180 kilo hummer

foto