Å Energi-eier ønsker kjernekraft-diskusjon: – Det er jo forbudt å snakke om