Datatilsynet tok affære, fjernet rådmannens forsvar