Den ene tjente godt med penger. Den andre gikk med underskudd

foto