Storstilt samarbeid for å få Agder i tet på havvind

foto