Senker prisen med mange millioner kroner på industrieiendom

foto