Saksøker tidli­gere topple­dere: - Loja­litets­brudd