Femdoblet overskuddet og åpner nytt serveringssted