Eiendomsinvestor fra Arendal bak hotell-oppkjøp

foto