Dommeren: – At det kommer penger fra hovedeier tror jeg ikke på