Gigantprosjekt er satt på vent. Utbygger nekter å uttale seg

foto