Har fulle hoteller hele uken – dekket opp på bryggekanten

foto