Underskudd for Normisjons kafé - men andre går i pluss