Solgte til storkonsern: Tror på nyansettelser og store oppdrag

foto