Slik vil han sørge for at det syder av liv i sommer