Her er Arendal og Grimstads eneste skjenkested

foto