Kraftsamling: Nicolai Løvdal (foran, t.v.) og Frode Strømman skal drive Lillesand HUB. De får støtte av (bak, fra venstre) enhetsleder for næring og byutvikling Merete Holtan, Dina Stendal i Lillesands sparebank, ordfører Einar Holmer-Hoven, og gårdeierne Richard Modalen og Magne Nikolaisen. Foto: Christian Nørstebø

– Det blir 40 arbeidsplasser sentrum - i første omgang

Lillesand HUB har fått over én million til å gjøre Lillesand til en gründerdestinasjon.