Åpnet nytt felt med snorklipp. Den dyreste tomta ble solgt først