Verdien av oljefondet falt med 188 milliarder i første halvår

foto