Etter 14 år gir de slipp på Bjellandstrand Gård – disse overtar driften